کار کوره القایی یا کوره برقی ، برپایه ی القا مبتنی بر میدان مغناطیسی میباشد. کارایی آن به این صورت می باشد که ابتدا با استفاده از جریان برق شهر وتوسط مبدل فرکانس ، جریان نسبتاً زیادی یعنی بیش از ۱۰۰۰ آمپر، با فرکانس ۳۰۰ تا ۱۰۰۰۰ هرتز ساخته میگردد .

سپس به اینداکتور یا کویل ، این جریان به وسیله ی سیم پیچ کوره منتقل می گردد هم چنین با همان فرکانس باعث ایجاد شدن میدان مغناطیسی در میان کویل ها می گردد. اجسام زمانی مورد القای جریان های گردابی می شوند که در میان سیم پیچ کوره جسم هادی مثل فولاد چدن یا سایر فلزات قرار گرفته باشد. این القا در کوره برقی سبب میشود که جسم را تا حدی گرم می کند که ذوب و احیاناً تبخیر پیش رود.

می توانیم کوره برقی را برای انواع کاربرد ها ، با مانور رفتن بر روی فرکانس ها و قدرت کوره به کار گرفت.

مزایای کوره القایی نسبت به سایر کوره ها

 • به علت وجود بخش کنترل کامل الکترونیک، وجود اپراتوری بسیار ساده
 • عدم آلودگی و اکسیداکسیون بار به علت عدم وجود گاز و شعله اکسید کننده
 • شروع به کار سریع و عدم نیاز به پیش گرم یا ذوب اولیه
 • در مقایسه با سایر کوره ها ، سرعت بالای انجام عملیات
 • راندمان بسیار بالاترنسبت به کوره های سوختی
 • قابلیت تهیه آلیاژهای یکنواخت به علت چرخش داخل مذاب
 • قابلیت تهیه و نگهداری ذوب در ظرفیت های مختلف
 • سادگی عمل تغذیه و تخلیه
 • امکان کنترل دقیق درجه حرارت
 • قابلیت ذوب قراضه
 • اشغال فضای کمتر نسبت به سایر کوره ها
 • عدم تاثیر بر آلودگی محیط زیست

انواع کوره القایی یا برقی

 • کوره القایی یا Furnace Electric فرکانس بالا
 • کوره القایی یا Furnace Electric فرکانس متوسط
 • کوره القایی یا Furnace Electric فرکانس پایین
 • کوره القایی یا Furnace Electric ذوب در خلاء

ساختمان و روش کار کوره برقی

کوره برقی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی می باشد مانند: دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و … می باشد .  همچنین در برخی از کوره هایی که در آنها از روش های دیگری ، مانند غیر القاء استفاده می شود ، اندازه Furnace Electric یا کوره برقی بسیار بزرگ می باشد و همچنین زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی میباشد .

کوره القایی از نظر افزایش و کاهش مصرف انرژی نسبت به سایر کوره ها دارای مزایای بسیار زیادی می باشد . این کوره ها در ظرفیت های مختلف قادر به ذوب از ۱۵ کیلوگرم تا چندین تن نیز می باشد.

در کوره القایی از هیچ گونه فعل و انفعالی شیمیایی که باعث افزایش ناخالصی و تغییرات ترکیبی مذاب شود ، انجام نمیگردد و همچنین به علت عدم استفاده از الکترود نسبت به کوره های قوس الکتریکی امکان ورود ناخالصی های مواد از طریق مکانیکی هم امکان پذیر نمیباشد و از نظر پخش کردن حرارت و کنترل ترکیب مطلوب میباشد و از نظر مسائل الکتریکی محدودیتی برای افزایش درجه حرارت وجود ندارد .

اینداکتورکوره القاییکوره برقیکویل

دیدگاه ها غیر فعال است