گزارش موجودیت انبار آرتازغال – فروردین 99

موجودیت زغال کبابی


موجودیت انبار شرکت آرتازغال اردبیل در تاریخ چهارشنبه 6 فروردین 1399 به شرح زیر می باشد :

55 تن زغال کبابی سیب ( زغال سیب بهترین نوع زغال کبابی می باشد)

آماده بارگیری و تحویل در محل مشتری

دیدگاه ها غیر فعال است