برخی از مزایای رایج روشهای صنعتی عبارتند از:

  • بالا بودن بازده زغال چوب از خود چوب

در روش سنتی تهیه زغال قسمتی از چوب سوزانده میشود تا خشک شود و باقی آن کربنیزه شود. در طی کربنیزه شدن هنگامی که ساختار چوب تجزیه میشود تا زغال تشکیل شود،  یک تولید حرارت بالا اتفاق می افتد این گرما به دلیل سوختن بخشی از چوب میباشد. روش صنعتی قادر به بازدهی حدود یک تن از حدود5/3 تن چوب میباشد ولی در روش سنتی (کوره های آجری) یک تن زغال از حدود 5/4 تن چوب تهیه میشود.

  • بالا بودن سرعت کربن شدن

این یک ادعای نسبتا بی معنی است و آنچه که واقعا در این روشها باید در نظر گرفت پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه زغال با چه نرخی در هر واحد سرمایه تولید میشود؟ یا در هر سال کاری چه مقدار زغال تولید میشود؟در کشورهای در حال توسعه سرمایه معمولا کم بوده و قدرت کارگری زیاد است. زمانی که مشخص شد روش صنعتی نیاز به سرمایه زیاد و نیروی کار حرفه ای دارد این روش روش اهمیت خود را از دست داد و نیازمند مطالعات دقیق  و سنجیده قبل از سرمایه گزاری میباشد.

  • زغال را میتوان از مواد خام تهیه کرد که با روشهای سنتی قابل انجام نمیباشد.

این فایده برای یک سیستم صنعتی ثابت شده است که به عنوان مثال زغال حاصل که به صورت پودر تولید می شود میتواند از نظر اقتصادی به صورت قالب و براکت در بازار کشورهای دیگر توسعه یابد.

  • مواد شیمیایی صنعتی و انرژی گرما را میتوان از دود حاصل شده در هنگام کربن شده بازیابی کرد.

بیشتر روشهای صنعتی میتوانند اجازه دهند که دودی که در هنگام کربنیزه شدن خارج میشود میعان شده و بازایبی شود. امروزه به شکل اساسی در رسیدن به این موفقیت پایین بودن قیمت دستیابی به این مواد شیمیایی نسبت به هزینه بالای سرمایه ایجاد سیستمهای بازیابی و پالایش آنها میباشد

  • با بازیابی فراورده های جانبی از جمله دود، آلودگی کمتری به محیط زیست وارد می شود

اگر دود حاصل از کربنیزه شدن بازیافت شود این منیع آلودگی محیط زیست تا حدود زیادی از بین میرود مخصوصا در جاهایی به این کوره در محیط شهری استفاده میشوند.

تولید ذغالروش سنتیروش صنعتی

دیدگاه ها غیر فعال است