بارگیری  از انبار زغال آرتا زغال به مقصد مرودشت در موخه 99/1/30 با مجوز رسمی حمل از اداره منابع طبیعی استان اردبیل، شرکت آرتا زغال تمامی بارگیری های خود را با اخذ مجوز رسمی حمل از اداره منابع طبیعی استان اردبیل و به صورت کاملا قانونی انجام میدهد.

بارگیری

بارگیری

مجوز حمل زغال

دیدگاه ها غیر فعال است